Dagtilbud under udvikling

Under overskriften ”Giv vores småbørn ordentlige forhold”, skitserer Katrine Krebs den 16. oktober en række problematikker ved dagplejesystemet.

I Odense Kommune har vi dagplejen som vores primære pasningstilbud til små børn. Modsat tidligere oplever vi dog også, at jobbet som dagplejer for mange ikke længere er en livstidsbeskæftigelse, men snarere en periode i folks liv. For dagplejen (såvel som for vores andre pasningstilbud) gælder det, at det er et område, der er under konstant udvikling. I dialog med dagplejerne må vi derfor hele tiden overveje nye veje til at tilrettelægge og forbedre tilbuddene på, så de matcher de forventninger som forældre og børn stiller.

Gæstepasningen er helt klart dagplejens akilleshæl. Vores dagplejere har i gennemsnit et 5. gæstebarn hver 5. dag. I nogle tilfælde kan disse dage selvfølgelig falde i forlængelse af hinanden, og nogle dagplejere er givetvis også mere belastede end andre. Det er også derfor at Børn- og Ungeudvalget i juni besluttede at gøre gæstedagplejehuset i Øst permanent samt at arbejde på at udbrede de gode erfaringer til andre steder i byen.

Med hensyn til oprettelse af flere vuggestuer, har Byrådet netop afsat 200 mio. kroner til nyt byggeri på småbørnsområdet hen over de kommende år. Hvad angår alternativer pasningsmuligheder har vi de private dagplejere og mulighed for tilskud til pasning af eget barn.

Endelig vil jeg da også nævne seniorordningen for dagplejen, som blev indført sidste år. For at fastholde flere af vores stabile seniormedarbejdere, har vi givet mulighed for at dagplejere, der er fyldt 60 år, kan indgå aftale om at passe tre børn med en løn for fire.

Det er derfor min opfattelse, at vi er godt på vej, når vi taler om fortsat udvikling af dagplejen og øget valgfrihed for borgerne; men vi kan bestemt gøre det endnu bedre i fælles dialog.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required