Gode rammer for vores børn og unge i folkeskolen

Kirsten Astrup peger i et indlæg på behovet for at sikre rammerne for folkeskolen.

Der er ikke tvivl om, at vi på nogle skoler har en udfordring i at gøre rammerne bedre - og det vil Venstre fortsat arbejde for sker. Der er desværre et vedligeholdelses- og renoveringsefterslæb på nogle skoler, som er oparbejdet igennem årtier og som kræver betydelige investeringer. Derfor har Venstre også igennem flere år sat fokus på nødvendigheden af at øge indsatsen.

Der er gang i at udbedre manglerne.

Årligt er der afsat 21 mio. kr. til vedligehold, hvoraf de 9 mio. kroner fordeles ud til skolernes egen indsats og de øvrige 12 bruges til at sætte ind, hvor behovet er størst.

Ud over renovering har vi også en moderniseringsplan, som blev igangsat i år 2000 og som har betydet mange forbedringer på skolerne. Vi er ikke færdige og det er da også besluttet, at planen løber videre, så vi årligt har 28 mio. kroner til modernisering.

Med energi-fusionen fik kommunen et stort millionbeløb hen over de næste 10 år. For Venstre var det afgørende, at en væsentlig del gik netop til vedligeholdelse/renovering af vores skoler, daginstitutioner og haller. Og glædeligt endte det også med, at der blev afsat ekstra 200 millioner kroner til renovering og forbedring af lokalerne for børn og unge.

Dertil kommer at regeringen over de næste 10 år har afsat 25 mia. kr. på landsplan til renoveringsformål. Her vil Venstre lokalt også i de kommende år arbejde for, at en væsentlig del af Odenses andel skal gå til renovering og modernisering af vores skoler, så det beløb, der allerede er afsat, kan øges og dermed forbedre rammerne yderligere.

Der er ingen tvivl om at gode, sunde og inspirerende rammer er vigtig for en god læring og trivsel for vores børn og unge.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required