Nye medier – nye udfordringer

De seneste dages beklagelige hændelser på nogle af byens skoler understreger, hvor vigtigt det er, at både forældre og skole viser interesse for det, der optager børn og unge. Og skal vi tage børnene og de unge alvorligt, skal vi som voksne også reagere, når vi ser, at de er på afveje.
Børn og unge er ofte meget hurtige til at tage nye medier og teknologier til sig, men det betyder ikke nødvendigvis, at de alle sammen også er kompetente og hensynsfulde brugere. Her kan forældre og andre voksne bidrage med almindelig sund fornuft, og skolen med målrettet undervisning.

I Odense Kommune har vi længe været opmærksom på de nye muligheder og udfordringer, som Internettet bringer med sig. Så sent som sidste mandag afholdt vi et arrangement for medarbejder på skolerne om Arto, Facebook og ”de digitale indfødte”, hvor Malene Charlotte Larsen, der forsker i børn og unges brug af sociale netværk, delte ud af sin viden, diskuterede med medarbejderne og besvarede deres spørgsmål.

Tilsvarende er alle skoler i Odense tilmeldt Junior PC-kørekortet. Det er et undervisningskoncept, der giver lærerne oversigt og undervisningsidéer til de IT-færdigheder og IT-områder, eleverne skal omkring i løbet af skoletiden. På alle skoler er der en eller flere pædagogisk IT-vejledere. Det er lærere eller skolebibliotekarer, der har særlig interesse og uddannelse i IT som en del af undervisningen. De vejleder både lærere og elever i brugen af computeren og Internettet.
IT er ikke et selvstændigt fag, men indgår som et element i alle skolens fag. Kommunikation i fora som fx Arto, kan bl.a. høre til i danskundervisningen, hvor man kan undersøge og diskutere, hvad man skal være opmærksom på, når man ikke kan se eller høre den, man kommunikerer med. Og hvilken forskel det gør, at den, man kommunikerer om, kan læse med - sammen med resten af verden!
Nogle skoler formulerer deres egen ”Webetik” i samarbejde med eleverne, andre bruger Medierådets ”10 råd om god netikette”. Det væsentligste er, at eleverne forstår, at det er vigtigt at sætte sig i andres sted og læse med deres øjne. På Medierådets hjemmeside er der også gode råd til forældre om børns brug af Internettet og mobiltelefonen.

At lade som om de nye teknologier ikke eksisterer og lukke øjnene (og adgangen) for eleverne, er ingen farbar vej for hverken skoler eller forældre. Det gælder tværtimod om at følge med og få talt om de gode eller dårlige oplevelser og eksempler, når chancen er der. Og det er den netop i disse dage. Vel går den teknologiske udvikling stærkt, og vel har vi ikke alle de samme tekniske færdigheder, men det menneskelige aspekt kan vi alle forholde os til. Diskussionen om moral, empati og etik er trods alt grundlæggende. Og den er skolen heldigvis god til.
Så forhåbentlig kan de omtalte sager på Arto være med til, at vi alle – både skole og forældre – får taget en snak med børnene om, hvordan man opfører sig på de nye elektroniske motorveje.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required