Odense satser på fagligt løft i stedet for at flytte elever

Esben Seerup skriver i Spidsen fredag den 6. marts, at Odense Kommune ikke gør nok for at fordele elever med en tosproglig baggrund - i modsætning til København og Århus.

Det er helt rigtigt opfattet, at Odense Kommune ikke "busser" elever ud af skoledistriktet, som de gør i København og Århus. Børn- og Ungeudvalget har bevidst valgt en anden vej med integrationsplanen. Vi tager udgangspunkt i de enkelte børn, skolerne og lokalområderne. Vi satser på at løfte det faglige niveau der, hvor eleverne er og på at understøtte en frivillig flytning. Udgangspunktet er, at vi kommer længst i fællesskab byggende på en positiv tilgang til forældrenes valg.

Vi har de senere år igangsat en række tiltag der styrker fagligheden og som allerede nu viser resultater. Lad mig nævne nogle af dem:
- Læsestrategien, der målrettet satser på at gøre de odenseanske elever til bedre læsere
- Skoledistriktsændringer to steder i Odense for at sikre en blanding af elever med forskellige baggrunde
- To skoler har og yderligere tre skoler vil fra 1. august få udvidet undervisningstid for 0.-3. klasse.
- Heldagsskole for 0.-3. klasse på de tre skoler i Vollsmose
- Tidlig sproglig indsats i daginstitutionerne, der målrettet opbygger barnets sprogkundskaber inden skolestart
- Indsats mod pjæk

Det handler om, at sikre det enkelte barns muligheder for at lære. Det gøres ikke ved at busse børn rundt, men ved at skabe et godt samarbejde med forældrene, give personalet de rigtige værktøjer og sikre at vores institutioner og skoler kan blive inspireret af hinandens succeser.

Med de tiltag, vi har igangsat i Odense og dem der givetvis vil komme til i de kommende år, forbedrer vi hele tiden elevernes muligheder for at lære - det er dét fokus der er altafgørende.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required