Odense sætter turbo på naturvidenskaben

Naturfag er en grundsten i skolernes undervisning. I Odense Kommune arbejder vi derfor hele tiden på at forbedre naturfagsundervisningen og give nogle nye spændende tilbud til elever i skolerne. Seneste tiltag er, at vi har ansøgt om at blive såkaldt Science Kommune, hvilket kræver, at vi tænker nyt inden for naturfagsområdet. Vi har derfor indledt et samarbejde med det lokale erhvervsliv om udvikling af nye undervisningstilbud. Målet er at vise eleverne, at den naturvidenskab, som de undervises i, rent faktisk også bliver brugt i det "virkelige" liv. Vi arbejder også sammen med ungdomsuddannelserne om tilbud, der gør det naturvidenskabelige indhold på disse uddannelser mere synligt for eleverne i folkeskolen. Vi er også gået sammen med 6 andre store byer om at lave en 10-årig strategi, der skal sikre den fortsatte udvikling af naturfag.

Vi har også allerede mange håndgribelige tiltag i gang på skolerne:
- Alle folkeskoler i Odense har inden for de sidste tre år fået renoveret mindst et naturvidenskabeligt faglokale, hvor der også er interaktive tavler.
- Efteruddannelse af lærere. Ud over linjefag i de naturvidenskabelige fag og PD i naturfag, har vi sammen med SDU udviklet en master-uddannelse i naturfagenes og matematikkens didaktik.
- Naturvidenskab som tema i kommunens kvalitetsrapport. Vi kan dermed kortlægge skolernes arbejde indenfor naturvidenskab, og kvalificeret understøtte den videre udviklingsproces på det naturvidenskabelige område.
- Vi har udvalgt to skoler til at være naturvidenskabelige profilskoler. Skolerne har et særligt fokus på udvikling af naturfagene, hvilket giver dem både en pædagogisk og en faglig profil indenfor dette område.

Med de mange tiltag, vil vi sikre et fortsat fokus på de naturvidenskabelige fag og deres rolle i skolen. Det kan vi forhåbentlig aflæse i de kommende år via bedre resultater i nationale og internationale tests, samt en større søgning til de naturvidenskabelige uddannelser.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required