Velfærdens værksted

Danmark har en flot placering i verden med hensyn til konkurrenceevne. Det skyldes ikke, at vi har lave omkostninger. Vi er hellere de mest produktive. Og vi er endda ikke de klogeste – når det kommer til specialiseret viden. Men noget andet kan vi – vi kan forstå behov, skabe nye sammenhænge og levere varen.

Et sted har vi formentlig en helt unik platform, som vi kunne få meget mere ud af: Vi er mestre i velfærd. Og vores strategier og ydelser på velfærdsområdet kunne danne et stort forretningsområde, som kan udvikles i samspil mellem private virksomheder og den offentlige sektor.

Tag nu dagtilbudsområdet. Fra OECD hører vi, at vi er blandt de bedste til at udvikle og drive dagtilbud, som giver børn mere lige chancer i livet. En af verdens førende velfærdsforskere Gösta Esping Andersen fortæller, at når Danmark kan skabe brud på den negative sociale arv, hænger det sammen med vores tradition for dagtilbud. Dagtilbud er en af de bedste investeringer i børns fremtid, konkluderer han.

Kunne vi gøre dagtilbud til eksportsucces? Tænk, hvis vi kombinerede vores viden om dagtilbud med viden om design og byggeri – og hertil føjede vores viden om spændende lege- og læringsmedier (legepladser, digitale spil etc.).

Her kunne Odense kunne tage førertrøjen. Vores styrke er de kolossale netværksmuligheder. Vi har forskningsmiljøerne og virksomhederne – og vi har en modig kommune. At indgå i et sådant samarbejde vil ikke tage kræfterne fra vores egen udbygning af dagtilbud, men vil tværtimod kunne tilføre nye ressourcer.

Derfor vil jeg gerne invitere forskningsinstitutioner og virksomheder, som kunne tænke sig at udvikle pædagogiske ydelser som forretningsområde. Lad Odense blive velfærdens værksted.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required