Ungdomsuddannelse til alle

I Odense kan vi konstatere, at flere unge end tidligere er i gang med en uddannelse. Tal fra 2008 viser, at ca. 84 % af de unge i Odense mellem 16 og 25 år enten er i gang eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Særligt positivt er det, at der nu er endnu flere af de helt unge som kommer i gang med en uddannelse. Blandt de 19-årige er over 90 % i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Så langt så godt.

For selvom de unge starter på en uddannelse, ved vi jo også at mange falder fra igen. Derfor har vi også de seneste to år intensiveret samarbejdet mellem kommunen og de lokale uddannelsessteder. Målet er at hjælpe de unge godt på vej og støtter dem hvor og når de har brug for det.

Gennem de senere år har vi sat mange initiativer i gang som skal understøtte vores fælles ambition om at flere unge skal have en uddannelse. Her skal nævnes nogle stykker:

- Alternative 10.klasser, hvor de unge kombinerer boglige fag med lønnet praktik. Modellen har kørt nogle år for håndværksfagene og nu udvides det også til at dække servicefagene.
- Lektiehjælpscaféer. På visse ungdomsuddannelser er Odense Kommune med til at drive lektiehjælpscaféer, hvor de unge efter skoletid kan få hjælp med lektierne.
- Praksisnær VUC-forløb. Et samarbejde mellem VUC og Odense Kommune, hvor de studerende får mulighed for at komme i praktik i en daginstitution og sideløbende skal koble det til relevante fag. Det kan forhåbentlig være med til at styrke motivationen for at fuldføre uddannelsen.
- Psykologordning. I slutningen af 2008 fik vi penge fra Velfærdsministeriet til et forsøg med psykologordning på erhvervsuddannelserne. Det har været en stor succes og har været med til at mindske frafaldet markant. Derfor er ordningen også lige blevet forlænget 2 år.
- Misbrugskonsulenter. Vi er også gået sammen om at hjælpe unge med misbrug af alkohol og rusmidler. På alle uddannelsessteder er der nu truffet aftale om hvordan man hjælper unge med misbrugsproblemer.
- Sundhedsprofiler. I efteråret gennemførte vi en stor undersøgelse af de unges sundhed og trivsel. De forskellige uddannelsessteder er nu i gang med at arbejde med resultaterne.
- Øget samarbejde mellem ungdomsuddannelserne om frafaldstruede elever.
- Træffetider på udvalgte steder. Her efter sommerferien har vi sat et nyt projekt i gang, hvor vi bringer ”kommunen” tættere på de unge. Ude lokalt på Social- og Sundhedsskolen og på Syddansk Erhvervsskole får de unge dermed mulighed for at snakke med forskellige medarbejdere fra kommunen (vejledere og socialrådgivere).

Udover de ting vi gør i fællesskab, har både kommunen og uddannelsessteder jo også mange andre tiltag i gang. Der skal fortsat ydes en stor indsats og vi skal blive ved med at udvikle nye metoder, men vi er villige til at fortsætte det lange seje træk. Men når vi i Odense snakker om at flere skal have en ungdomsuddannelse, er det ikke blot skåltaler, men også noget vi sætter konkret handling bag.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required