En uundværlig indsats

Ældresagens formand i Odense, Kathrine Sørensen, beskriver i et synspunkt i Fyens Stiftstidende de udfordringer, der kan være, når en ældre medborger udskrives fra sygehuset og sendes hjem. Ældresagen har derfor i Odense og andre kommuner et tilbud om en hospitalsven. Et rigtig godt og vigtigt tilbud, som har stor værdi for den enkelte borger.

Det frivillige sociale arbejde er et væsentlig supplement til det, vi kan tilbyde i det offentlige. Kommunen skal give borgerne den bedst mulige service i forhold til den enkeltes behov. Eksempelvis i forbindelse med ind- og udskrivning fra hospitalet, hvor vi har en opgave i at sikre borgernes tryghed og sikkerhed. Her arbejder vi på flere fronter med at kvalitetssikre vores arbejde, senest med et elektronisk system. Det system varsler hjemmeplejen, når en borger er på vej hjem, så vi sikrer os, at hjælpen er klar.

De, der derudover takker ja til en hospitalsven fra Ældresagen, oplever, en ekstra tryghed ved at have et andet menneske med på sidelinjen både under indlæggelsen, og når det er blevet tid til at komme hjem igen. Den frivillige indsats er unik, fordi den i bund og grund handler om et frivilligt møde mellem mennesker med ønske om at ville tage sig af hinanden. Det er det, der gør indsatsen helt uundværlig og unik. Jeg glæder mig derfor også til i de kommende år at være med til at udvikle og positivt præge samarbejdet mellem netop de frivillige sociale foreninger og kommunen til gavn og glæde for mange borgere.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required