Lad os arbejde sammen om genoptræning

Det offentlige Danmark har i de senere år igen og igen talt om større sammenhæng for borgeren. Alligevel er vi ikke altid lige hurtige til at se mulighederne og løsningerne på tværs af de offentlige instanser. Selv inden for kommunen kan det til tider være svært at se ud over forvaltningsgrænsen.

Genoptræningsområdet er et godt eksempel. Her kommer borgerne til Ældre- og Handicapforvaltningen for at få den konkrete genoptræning. Flere af disse borgere får samtidig udbetalt sygedagpenge fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, mens de venter på, at effekten af genoptræningen gør dem i stand til at vende tilbage til deres arbejde. Der er et behov for et øget koordineret samarbejde mellem de to forvaltninger. Det vil jeg gerne invitere til nu. Erfaringer fra Århus viser nemlig, at et sådant samarbejde for alvor sætter borgeren i centrum og skaber en langt større sammenhæng og kvalitet i den service, kommunen giver borgeren.

I et projekt fra Århus arbejder sagsbehandler og fysioterapeut lige fra begyndelsen tæt sammen om at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, bl.a. med fælles møder med borgeren. Det tætte, tværgående samarbejde har ifølge deres evaluering skåret 37 dage af den gennemsnitlige fuldtidssygemelding. Det har betydet, at borgerne hurtigere er blevet klar til delvist at genoptage deres arbejde. Samarbejdet har nemlig gjort, at fysioterapeuten i højere grad og hurtigere er blevet opmærksom på, hvad borgeren er i stand til i forhold til dennes konkrete arbejde. Omvendt har sagsbehandleren fået større forståelse for borgerens situation og aktuelle funktionsniveau. Og det er til gavn for borgeren, der ikke alene hurtigere kommer tilbage på sit arbejde, men som også i højere grad oplever kommunen som en samlet instans, der arbejder med borgeren.

Jeg tror på, at vi også i Odense kan gøre det endnu bedre for borgerne ved at lade os inspirere af bl.a. Århus og arbejde på tværs af forvaltningerne.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required