En fleksibel sko-løsning

Jeg er i min første tid som rådmand stødt på forundring fra flere borgeres side af. En forundring over at hjemmeplejerne ikke tager fodtøjet af, når de er på besøg hos borgerne. Umiddelbart forstår jeg godt de hjertenssuk. Jeg hører nemlig også til dem, der foretrækker, at gæsterne tager fodtøjet af, når vejret er dårligt. Jeg har vendt spørgsmålet med hjemmeplejen, der fortæller, at vi i dag har retningslinjer om fodtøj. Udgangspunktet har været hensynet til medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed. F.eks. skal medarbejderne kunne stå godt fast, hvis de skal hjælpe en borger op af stolen. Det kan de hverken i strømpefødder eller i de blå overtrækssko. Alligevel tror jeg på, at vi kan formulere retningslinjer, der er mere fleksible. Så medarbejderne i mødet med den enkelte borger kan tale sig til rette, så vi både tager hensyn til borgerens ønsker og husker medarbejderens sikkerhed.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required