Viáskalábrugeáhinandenáendnuámere

Når fru Hansen spiser aftensmaden alene, er det ikke altid, at hun spiser hele portionen på tallerken. Men spiser hun sammen med sin frivillige spiseven bliver tallerken tom, inden hun får set sig om. Maden glider hurtigere og lettere ned, når den indtages i hyggeligt selskab. Eksemplet er tænkt, men det er grundtanken i et forsøgssamarbejde mellem Ældresagen i Odense og Hjemmeplejen i Odense Kommune. Et samarbejde som ikke nødvendigvis fik en let begyndelse, fordi vi lige skal lære hinanden at kende og være sikre på hinandens roller. Men det er ikke desto mindre en type samarbejde, som jeg gerne så meget mere af. De frivillige sociale organisationer har nemlig en vare på hylden, som vi i kommunerne skal blive langt bedre til at udnytte. Ikke mindst når vi ser på de udfordringer, vi som samfund står over for i de kommende år. Her vil vi blandt andet opleve, at gruppen af borgere på pension stiger, samtidig med at det er de små årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Det giver os en udfordring med at tiltrække og fastholde nok kvalificerede medarbejdere til pleje og omsorg. Vi bliver derfor også nødt til at tænke vores opgaveløsning anderledes.

Et tættere samarbejde med de frivillige sociale organisationer er en oplagt mulighed. Her banker hjerterne for at gøre en forskel for andre. De fleste organisationer klæder i dag deres frivillige godt på med kurser og indsigt i lige præcis den opgave, de skal løse. Ved at indgå i tætte og koordinerede samarbejdsrelationer med de frivillige sociale organisationer kan vi altså få et særdeles kvalificeret supplement til den omsorg og pleje, vores dygtige plejepersonale yder i dag. Det er på ingen måde min tanke, at de frivillige skal overtage kommunens forpligtigelser. Tværtimod skal de være med til at skabe rummet til, at vi stadig har hænderne og tiden til at tage os af plejen og den praktiske hjælp.

Den frivillige indsats kan samtidig noget andet end den kommunale hjælp. Alene det, at det er et frivilligt møde mellem mennesker, gør relationen mere ligeværdig, og der opbygges over tid ofte tætte bånd mellem den frivillige og modtageren af dennes hjælp. I et samfund, hvor vi lever længere, og hvor nogen desværre også oplever at være alene i længere tid, er vi afhængige af at skabe nye relationer i vores tredje alder. For den frivillige, der tilbyder sin tid til Ældresagen, Røde Kors eller en anden organisation, er den frivillige indsats netop også en måde at skabe nyt indhold i tilværelsen eller nye relationer. Som kommune kan vi være med til at sikre, at de frivillige har opgaver, der giver mening og lyst til at fortsætte indsatsen. Og det er til gavn for alle parter.

Kun fantasien sætter grænserne for udviklingen af den frivillige sociale indsats. Derfor vil Ældre- og Handicapforvaltningen invitere de frivillige sociale organisationer til en temadag hen over sommeren, hvor vi netop sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle endnu flere frivillige sociale aktiviteter i vores by til glæde og gavn for borgerne.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required