Frivilligt arbejde skal sikre velfærden

I løbet af de kommende år vil antallet af personer over 60 år stige markant, samtidig vil vi opleve, at det bliver sværere at få kvalificerede medarbejdere til plejesektoren, simpelthen fordi der bliver færre personer i den erhvervsdygtige alder. I Ældre- og Handicapforvaltningen viser vores egne beregninger, at vi kommer til at mangle 500 medarbejdere om bare fire år. Et tal der stiger til omkring 850 i 2018. Gør vi ikke noget aktivt nu for at imødekomme den situation, har vi simpelthen ikke hænderne til at tage os af dem, der har brug for vores hjælp. For mig at se er et større og tættere samarbejde med de frivillige foreninger en naturlig og nødvendig del af løsningen.

Det er vigtigt at understrege, at et tættere samarbejde med de frivillige foreninger ikke handler om, at frivillige skal løse kommunale opgaver. Det vil stadig være kommunens medarbejdere, der skal tage sig af både den personlige pleje og den praktiske bistand som rengøring mv. Men ved at indgå i mere tæt og koordineret samarbejde med frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og patientforeninger får vi et kvalificeret supplement til den pleje og omsorg, vores dygtige plejepersonale yder i dag. Et supplement som har fokus på og resulterer i øget livskvalitet for de borgere, der får glæde af den frivillige indsats.

Ved at styrke den mellem-menneskelige relation i lokalsamfundene, gennem øget frivilligt socialt arbejde, sikrer vi større livskvalitet for flere. Jeg tror på, at livskvalitet eller mangel på samme har en direkte afsmittende effekt på mængden af hjælp, borgerne efterspørger. Med andre ord sætter vi fokus på øget livskvalitet, sætter vi samtidig bevægelse i en positiv spiral. Og jeg tror på, at øget livskvalitet gør den enkelte i stand til at klare mere selv eller gør den enkelte motiveret til at klare mere selv. Det er positivt for den enkelte borger. Det betyder også mindre brug for hjælp fra kommunen, eller at behovet for hjælp udskydes. Det frigiver ressourcer hos kommunen, som kan bruges på de borgere, der ikke kan klare sig selv.

Derfor inviterede Ældre- og Handicapforvaltningen lige før sommerferien både medarbejdere og en lang række foreninger til en dag med fokus på, hvordan vi i fællesskab får sat nye projekter i søen for vores fælles målgruppe. Dagen blev startskuddet for et intensiveret samarbejde mellem forvaltningen og de frivillige foreninger. Det store fremmøde fortæller mig, at det her er noget, både kommunen og de frivillige gerne vil mere af. Og der kom da også en lang række ideer på bordet. Ideer som nu er samlet, og som frivillige og medarbejdere fra september yderligere vil konkretisere, så vi forhåbentlig allerede fra det nye år, vil kunne se et eller flere nye projekter, som igen vil blive til flere. Jeg glæder mig til at følge arbejdet og processen med at skabe flere aktiviteter til glæde og gavn for byens ældste borgere.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required