Ny teknologi kan skaffe fynske arbejdspladser

Skrevet sammen med C.C. Nielsen, formand for Udvikling Odense

Virkeligheden er langt fra skræmmebilledet af robotter, der passer de ældre. Velfærdsteknologi virker og kan være med til at skabe tryghed hos den enkelte. Samtidig sikrer velfærdsteknologi, at vi bruger omsorgssektorens hænder bedre. Der bliver færre af dem i fremtiden, så det er vigtigt at finde et alternativ, hvor vi kan. Endelig kan en satsning på ny teknologi blive et aktiv for vores lokale virksomheder, hvis de er med fra start af.

Velfærdsteknologi i drift er nemlig stadig kun i sin spæde start. Netop nu går Odense Kommune i gang med at teste omsorgstelefonen som mulig erstatning for nogle af hjemmeplejens korte tryghedsbesøg - de besøg, hvor plejepersonalet blot kommer forbi for at sikre, at hr. Hansen fx husker at tage sin medicin eller drikke væske nok. Med omsorgstelefonen kan hr. Hansen stadig både se og tale med plejepersonalet via telefonens skærm, samtidig sparer medarbejderne kostbare minutter på cyklen eller i bilen. Tid, der kommer andre borgere til gode.

Genoptræningskufferten er også i gang med at blive testet. Den er en hjælp til patienter, der har brug for genoptræning efter fx et fald. I stedet for at skulle tage turen til træningscenteret, er det muligt at være i dialog med fysioterapeuten via en skærm i kufferten og gennemføre træningen hjemme i stuen.

Hjemme i stuen sidder også sensorer, der fanger signaler fra den plejehjemsbeboer, der netop nu er i gang med at afprøve Risk Service. Hvis beboeren opholder sig for længe på badeværelset eller andet unormalt, opfatter sensorerne det som en risikosituation og sender besked til plejepersonalets mobiltelefon. Det skaber tryghed hos den enkelte, hos personalet og hos evt. pårørende.

Sådan kan listen af velfærdsteknologiske opfindelser og muligheder fortsætte. Fælles for disse tiltag er den enkle og effektive brug af kendt teknologi på en ny måde. Et andet fællestræk for et par af de nyere velfærdsteknologiske produkter er, at de er skabt af fynske virksomheder.

Det er vores ønske og håb, at de fynske virksomheder vil tage aktiv del i udviklingen af endnu mere velfærdsteknologi. Der er behov, fordi vi i løbet af få år kommer til at mangle medarbejdere. Der er behov, fordi vi skal skabe endnu bedre velfærd for færre penge. Der er behov, fordi patienter og borgere har krav på både tidsbesparende og tryghedsskabende foranstaltninger i fremtiden.

Vi skaber rammerne. Udviklingsforum Odense har netop afsat en million kroner til at understøtte velfærds- og robotteknologi, og vi sætter sammen med eksterne partnere en seminarrække i gang næste år, hvor virksomheder kan byde ind med idéer.

Tiden er moden til at bryde fordomme og strukturelle forhindringer ned. Lad os komme i gang med at bruge velfærdsteknologien. I USA er de også i gang, men de er for en gang skyld ikke væsentlig foran os. Lad os derfor sammen sørge for, at det er her på Fyn, vi er i først med at opfinde, afprøve og frem for alt implementere velfærdsteknologi.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required