Midlertidigeáboligerátilábyensámestáudsatte

Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har netop fundet de fornødne midler til at etablere fire skurvogne/pavilloner til hjemløse med en svær sindslidelse og misbrugsproblemer.

Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har inden for eget budget fundet 1.68 mio. kr. til midlertidige boliger til hjemløse, der kæmper med både svære sindslidelser og misbrugsproblemer.

- Også i sparetider skal der være plads til, at vi tager os af de svageste. Derfor har vi valgt at lave en omprioritering, der sikrer midlertidige boliger til gavn for nogle af byens mest udsatte. En gruppe mennesker, som er så dårlige, at vi har meget svært ved at nå dem med vores ordinære indsats, fortæller rådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkes os at finde den relativt beskedne sum til at etablere et tilbud, som på sigt vil betyde, at de kan få glæde af vores almindelige tilbud og dermed også blive hjulpet tilbage til samfundet igen.

BaggrundDet er Ældre- og Handicapforvaltningens gademedarbejdere (støtte-kontaktpersoner), der har erfaret, at der er behov for at tilbyde hjemløse med særlige problemstillinger tag over hovedet. Det drejer sig om hjemløse med dobbeltdiagnose, dvs. psykisk sygdom og misbrugsproblemer. Det er oftest mennesker, som ikke er i stand til at modtage de kommunale støttetilbud og tilbudene fra behandlingspsykiatrien. Det er forventningen, at de i forlængelse af det nye tilbud vil kunne få glæde af et forvaltningens mere ordinære tilbud.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required