Rundt om Jane

Min interesse for politik startede allerede i skolen – jeg havde et ønske om at skabe en bedre skole, hvor hver enkelt elev er i centrum, hvor der er plads til alle og hvor der er unikke muligheder for alle.

Denne liberale grundtanke var starten på mit politiske engagement, som begyndte i Venstres Ungdom i 1990, og interessen for lokalpolitik blev for alvor vagt, da jeg flyttede til Odense 1994, og jeg oplevede, at de grundlæggende liberale værdier kan udfoldes til alle områder af en kommunes kerneopgaver. Det har jeg arbejdet på først som menigt medlem af Kommunalbestyrelsen, siden som Rådmand for Børn- og Unge forvaltningen og senest for Ældre- og Handicap forvaltningen.

Jeg er gift med en selvstændig erhvervsdrivende og sammen har vi en dejlig datter, som lige er startet i skole. Vi har som de fleste andre unge familier masser af udfordringer i dagligdagen og kalenderen, og det har lært mig, hvor stor betydning en velfungerende kommune, en god skole og fritidsordning har for at kunne yde sit bidrag til, at vi alle i kommunen føler, at vi har overskud ikke bare til os selv, men også til at give det lille ekstra nap med, som kommer andre til gode.

Jeg står midt i min politiske karriere,og jeg har aldrig haft mere gejst til og mod på at skabe det nye, unikke Odense. Det vil jeg arbejde på resten af denne valgperiode, og jeg ser frem til at fortsætte mit arbejde i de kommende.

Jeg håber du har fået et lille kig ind i, hvad der driver værket for mig som kommunalpolitiker, og hvad jeg står for. Du kan løbende følge med på denne side, og her kan du læse lidt om, hvad jeg har beskæftiget mig med gennem årene:

2010- :
- Medlem af Odense Byråd
- Rådmand for Ældre- og Handicapudvalget
- Medlem af Økonomiudvalget
- Næstformand i Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalg
- Bestyrelsesmedlem i Danske Havne
- Medlem af KLs repræsentantskab
- Medlem af Havnebestyrelsen
- Medlem af Handicaprådet
- Medlem af beredskabskommisionen
- Formand for Praktikpladsforum i Region Syddanmark
- Medlem af VL 56
- Repræsentantskabsmedlem i Østifterne

2006-2009:
- Medlem af Odense Byråd
- Rådmand for Børn- og Ungeudvalget
- Næstformand i Økonomiudvalget
- Formand for Sport Event Fyn (fra 2007)
- Medlem af Udviklingsforum (fra 2007)
- Næstformand i Havnebestyrelsen
- Medlem af bestyrelsen i Syddanske Forskerparker (fra 2007)
- Formand for Ungdomsskolebestyrelsen
- Formand for Folkeoplysningsudvalget
- Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn
- Udvalgsmedlem i Sundhedsudvalget (17.4)
- Bestyrelsesmedlem af Tarup-Davinde I/S
- Medlem af Handicaprådet
- Medlem af beredskabskommisionen
- Medlem af bestyrelsen i Erhvervsakademiet Lillebælt (fra 2008)
- Medlem af VL 56 (fra 2007)
- Protector for Odense Pigegarde

1998-2005:
- Medlem af Odense Byråd
- Udvalgsmedlem i Børn- og Ungeudvalget
- Medlem af diverse udvalg herunder Folkeoplysningsudvalget, Ungdomsskolebestyrelsen, Bevillingsnævnet og Kunstfonden

2000-2005:
- Key Account Manager og specialist i kontrakter og forhandling hos hhv. Mærsk Data og IBM
- Bestyrelsesmedlem i IT Forum Fyn
- Bestyrelsesmedlem i BizzKit (2004-2005)
- Medlem af Datamatikeruddannelsens Uddannelsesudvalg i Odense (2004-2005)
- Bestyrelsesmedlem i Seden Strandbys Grundejerforening (2003-2005)

2000:
- Færdiguddanet som cand. negot fra SDU

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required