Indhold frem for mursten

Kommunens pris for et musik- og teaterhus steg i sidste uge med 80 mio. kr. Det syntes vi i Venstre er rigtig mange penge. Med færre på arbejdsmarkedet, flere der - heldigvis - lever længere og et stigende konkurrencepres fra omverdenen, så er der behov for at vælge - vi kan ikke det hele, Odense er i en ny virkelighed.

Det kommunen køber sig til i det nye musik- og teaterhus er en brugsret til kulturelle begivenheder, en brugsret, der nu er steget i pris.

Derudover kommer pengene til selve de kulturelle aktiviteter i huset. I Venstre siger vi stop, fordi vi også er bekymret for udviklingen i byens øvrige kulturliv. Lavvande i byens pengekasse har jo allerede betydet, at støtten til et af Odenses lille-storby-teatre er fjernet.

Vi har rigtig meget kultur at byde på i Odense. Og der er allerede i dag mange steder, hvor kulturen kan udfolde sig: Odense Teater, Kansas-City, Teaterhuset, den nuværende koncertsal, Posten, Kulturmaskinen, den Fynske Landsby, Arena Fyn mv.

I Venstre er vi glade for Arena Fyn. Det var et rigtigt samarbejde med en privat aktør og et overskueligt projekt. Arena Fyn og Kansas City er to gode eksempler på, at vi godt kan i Odense, hvis projekterne er realistiske. I dag har kommunen for sin andel i Arena Fyn en brugsret, som kan bruges til at skabe kulturelle og sportslige oplevelser. Desværre udnytter kommunen ikke sin fulde brugsret, der mangler penge til at købe indhold.

Med relanceringen af musik- og teaterhuset vil et stort flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Konservative give endnu flere penge til mursten. Det næste store spørgsmål er, om vi med den økonomiske situation Odense er i - også mange år frem - rent faktisk kan finde tilstrækkeligt med penge til at lave indhold nok.

Ja, vi er bekymrede, derfor siger vi stop. I Venstre vil vi skabe indhold og udvikle kulturen med udgangspunkt i de mange særegne kulturelle miljøer, der præger Odense.

Et meget stort flertal - 23 ud af byrådets 29 medlemmer - var villige til at give 80 mio. kr. mere for et musik- og teaterhus - det må vi respekterer, men det vil vi ikke. Derfor valgte vi at gå ud af forliget om musik- og teaterhuset.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required