Længst muligt i eget liv

I 2009 gik jeg bla. til valg på ordene "længst muligt i eget liv". Det skyldes, at der for mig er stor værdi i at bevare kontrollen over eget liv. Det er det, der ligger i ordene ’eget liv’. Egentlig er du jo ligetil og indlysende: Udgangspunktet er den enkelte borger, han/hun er den vigtigte, når vi taler ældrepleje.

Forskning viser, ikke overraskende, at ældre mennesker har den højeste livskvalitet, når de kan klare hverdagen selv. Omvendt daler livskvaliteten, når vi bliver afhængige af andre. Det er også det,der er vores erfaring i Odense Kommune: At de fleste gerne vil kunne klare sig selv. Og det er lige netop det, vi ønsker at opnå med vores nye satsning ’træning som hjælp’ og tankerne bag mine formuleringer om at være ’længst muligt i eget liv.’

For mig handler ’længst muligt i eget liv’ derfor om at hjælpe den enkelte til at kunne bevare sine fysiske kræfter, sociale netværk og mentale ressourcer - længst muligt - ud fra lige netop den enkeltes situation og ressourcer. I ordene ”længst muligt” ligger også et løfte om, at vi tager os af de borgere, for hvem det ikke ’længere er muligt’ at klare hverdagslivets gøremål selv. Men målet er altså at hjælpe den enkelte til selv at kunne klare dagligdagens aktiviteter, så længe det er muligt. Det vil i mange tilfælde betyde, at vi kun periodevis er tilstede. For eksempel hvis hr. Hansen er faldet og har mistet kræfterne til eller troen på, at han kan fortsætte som før. Så hjælper og støtter vi ham til at genvinde kræfterne, men vi holder også op med komme i hans hjem,når han igen kan klare sig selv - for så at vende tilbage, hvis og når han igen får brug for hjælp.

Vi har i en årrække haft for vane at hjælpe fru Jensen ved at gøre tingene for hende. Det har vist sig ikke altid at være den bedste løsning, fordi vi i bestræbelserne på at gøre det godt, har gjort fru Jensen endnu mere afhængig af vores hjælp. Det, vi vil i dag, er at hjælpe fru Jensen til at kunne så meget som muligt selv. Konkret betyder det, at hun, for eksempel efter et sygdomsforløb, vil få hjælp til at kunne klare hverdagsaktiviteterne igen. Det kan være hjælp til igen at kunne klare badet selv, komme i tøjet om morgenen eller få kræfter nok til igen at kunne tage en tur i Rosengårdcentret. Vores erfaring er, at fru Jensen bliver glad og får mod på tilværelsen, når hun genvinder kræfterne til at klare sig selv. Og det er det, jeg forstår ved ordene ’længst muligt i eget liv’.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required