Venstre vil udvikle Thomas B. Thriges gade med plads til biler

Vi har i Venstre igennem længere tid med øget bekymring set på, hvordan projektet omkring lukningen af Thomas B. Thriges gade tager form. De første ensretninger blev taget af bordet igen, fordi det trafikalt gav alt for store problemer - en god løsning nu og her, men en stakket frist på lang sigt. En lukning vil efter vores opfattelse, som planerne ligger nu gøre det overordentligt besværligt at komme fra Nord til Syd i Odense.

Vi er enige i, at vi skal udvikle byen og også området omkring TBT - men vi er af den opfattelse, at der også fortsat bør væremulighed for at sive igennem området i bil. Det vil også blive langt mindre attraktivt for oplandet at bruge centrum, hvis en tur fra Føtex på Vestrebro,hvor laksen er købt til Torvet, hvor dilden skal købes, resulterer i en køretur på 5 km, eller alternativt i bedste fald en rute hvor trafikmængden vil sænke farten til 10 km/t.

Vi har igennem længere tid appelleret til de øvrige forligspartier om, at vi venter med en endelig beslutning om lukning for gennemkørende trafik i TBT-området til 1 år efter åbningen af kanalforbindelsen, så konsekvenser af forbindelsen kan blive taget med i overvejelserne. Det er vores klare opfattelse, at kanalforbindelsen vil kunne lette en del af trafikken i centrum og dermed muliggøre en anden og mindre vej igennem/under TBT,der vil kunne forenes med byudvikling af området.

Vi har måtte konstatere, at der absolut ingen lydhørhed har været i forhold til dette synspunkt fra de øvrige forligsparter.Vi har også udbedt os en økonomisk oversigt over TBT projektet, som vi måtte konstantere ikke fandtes, men blev udarbejdet pga. Venstres forespørgsel.Oversigten viser, at der er et betydeligt likviditetstræk på kassen, som forventes, at udligne sig over årene - HVIS byggegrunde, parkeringshus rettigheder mv. er muligt at sælge.

Vi er stærkt bekymrede over økonomien i projektet, at det i sidste ende vil betyde besparelser på kerneydelser for at betale for prestigeprojekter. Vi har endvidere bemærket at Musikhuset nu er rykket ind som en del af TBT-forliget, idet 20 mio. kr. fra TBT-projektet skalanvendes på etablering af foye-området i Musikhuset, som vi fortsat erimod.

Venstre meddeler på den baggrund hermed de øvrige forligsparter, at vi ønsker at udtræde af forliget omkring lukning af TBT - idet vi ikke opfatter, at forligspartierne på nogen måder ønskerat debattere Venstres forslag til et kompromis om at udskydelukningen 1 år og afvente en konsekvensvurdering af åbningen af kanalforbindelsen

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required