Forandringer på genoptræningsområdet

Der vil i den kommende tid ske forandringer på genoptræningsområdet i Odense for at sikre, at vi også fremadrettet kan yde en god service og hjælp. Først på året satte vi gang i en udviklingsproces på genoptræningsområdet. Opgaven var klar. Hvordan kan vi udvikle vores tilbud, så vi fortsat kan give borgere i Odense et godt genoptræningsforløb, samtidig med at vi oplever en stigning i antallet af borgere, der har brug for genoptræning?

Vi er nemlig i en situation, hvor vi har de penge, vi har. På flere områder i kommunen er det jo endda sådan, at vi skal finde penge. Det er faktisk ikke tilfældet på genoptræningsområdets budget. Ældre- og Handicapudvalget har af flere omgange prioriteret ekstra midler til området, men satte i slutningen af 2010 gang i en proces, hvor vi bad forvaltningen komme med kreative forslag til, hvordan vi, ved at tænke genoptræning på hovedet, også fremover kan tilbyde kvalificeret genoptræning i Odense Kommune. Målet er klart, vi skal holde budgettet og samtidig tilbyde gode genoptræningsforløb til byens borgere, også selvom der er flere, der har brug for genoptræning. Hvordan gør man så det? Det er der heldigvis kommet rigtig mange gode forslag til. Et af dem går på at øge den tidlige genoptræningsindsats for hjemmeplejens borgere. Dette på en måde, så terapeuter og hjemmeplejens personale arbejder tæt sammen – også med borgeren – for tidligt at investere ressourcer i, at den enkelte hurtigere bliver bedre. Et andet forslag går på etablering af en internetbaseret genoptræningsportal, så borgere, der har mulighederne og ressourcerne til det, i langt højere grad kan træne hjemme.

Det er klart, at forandringer altid kan give anledning til bekymring. Hvordan kommer det til at virke? Er det nu lige så godt som det, vi havde før, og som vi kender? Osv. Det er helt berettigede spørgsmål, som vi i en dialog med hinanden skal forsøge at give svar på. Sikkert er det dog, at vi ikke kan blive stående, hvor vi står. Den løsning, der er i dag, er for dyr i forhold til de penge, der er til rådighed. Og i lyset af den samlede økonomiske situation kommer der ikke flere penge til kommunerne. Vi kan derfor vælge enten blot at skære ned eller forsøge at udvikle os ud af presset. Det er det sidste, vi har forsøgt på genoptræningsområdet - og jeg synes, at vi skal give det en chance for at vise, at det trods alt er en bedre og rigtigere vej.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required