Ensomhed skal brydes i fællesskab

Lederpladsen i Fyens Stiftstidende tog tirsdag den 15. november emnet ’robotstøvsugere i hjemmeplejen’ op. Om robotstøvsugeren kontra den kommunalt betalte medarbejder, der i dag støvsuger, skrev avisen bl.a.: ”For mange ensomme er de daglige besøg et højdepunkt, hvis sociale værdi ikke kan erstattes af et tryk på støvsugeren.”

Et udsagn, der er med til at tegne et noget misvisende billede af virkeligheden. Jeg tror, det er de færreste ældre, der kan genkende sig selv i den beskrevne venteposition. Rigtig mange lever et liv, også når de er kommet langt op i årene, hvor familie og venner har en stor plads i hverdagen. Det ændrer dog ikke på, at der blandt ældre er flere end gennemsnittet, der føler sig alene. Men vores løsningen på det må for alt i verden ikke reduceres til, hvor tit der kommer kommunal hjemmehjælp. Godt nok har hjemmeplejen i Odense Kommune, det vi kalder omsorgstimer, der kan bruges, når personalet i dialog med den ældre vurderer et behov. Men det er ikke på daglig basis og ikke tid, der kan løse en grundlæggende ensomhedsproblematik.

Som kommune vil vi aldrig kunne udfylde det tomrum, der opstår i forbindelse med, at netværket falder bort. Her er der brug for et ligeværdigt, mellemmenneskeligt møde. Uanset hvor dygtige og engagerede vores medarbejdere er, så er de på arbejde, når de besøger fru Jensen. Det er altså en professionel relation. Når det gælder ensomhed, har vi alle et ansvar for hinanden. Det er du og jeg, der må på banen, som medmennesker. Heldigvis er der rigtig mange, også her i Odense, der vælger at bruge noget af deres fritid på at gøre noget for andre. Der, hvor vi alligevel kan spille en rolle som kommune, er i samspillet og samarbejdet med netop de frivillige.

Et helt konkret eksempel på et sådan samarbejde er Røde Kors-caféen i Bolbro, som henvender sig til modtagere af hjemmepleje i området. Når en medarbejder fra hjemmeplejen kommer hos en ældre, der savner samvær med andre, kan medarbejderen tage den ældre under armen og gå ned i caféen. Her mødes i snit 30 af kvarterets ældre til en snak, hygge og sang, når caféen har åben. På samme vis har vi også et samarbejde om Spisevenner med Ældre Sagen, hvor maden er udgangspunktet, men det sociale samvær det afgørende.

Det er blot to eksempler på, hvad vi kan gøre i forhold til de ældre, som Fyens Stiftstidende omtaler på sin lederplads. For mig at se er løsningen ikke at gøre dem afhængige af, at kommunen kommer og støvsuger, hvis de ellers kan betjene en robotstøvsuger selv. Vi kan ikke som professionelle fjerne ensomheden, men vi kan være med til at bygge bro til nye netværk i den frivillige verden. På den måde hjælper vi den enkelte til et aktivt, værdigt og meningsfuldt hverdagsliv.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required