Hjælp til at klare hverdagslivet selv

Ny organisering i Ældre- og Handicapforvaltningen skal hjælpe flest mulige til igen at kunne klare sig helt eller delvist uden hjælp

Den 1. januar 2012 får Ældre- og Handicapforvaltningen en ny organisering. Målet er klart: Forvaltningen skal gennem et øget fokus på borgerens egne ressourcer støtte den enkelte til at kunne bevare eller skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt hverdagsliv. De fleste vil gerne kunne klare hverdagen selv, og vi kan se, at det med den rette indsats i mange tilfælde kan lykkes.

Udfordringer kalder på nye løsninger

Ældre- og Handicapudvalget vedtog før sommerferien en ambitiøs vision som svar på de udfordringer, forvaltningen – og det øvrige kommunale Danmark – står i. Udfordringer, der bl.a. handler om pres på økonomien, udsigt til mangel på arbejdskraft, og at potentielt flere borgere kan få behov for kommunens hjælp pga. sygdom og alder.

Visionen, som lyder: ”Vi skal, med brugeren og borgeren i centrum, være med til at skabe løsninger til det næste velfærdssamfund”, er årsagen til den nye organisering i forvaltningen. Vejen til visionen går bl.a. gennem rehabilitering, frivillighed og velfærdsteknologi. Udfordringerne kalder på nye løsninger, der igen kalder på en anden måde at arbejde på. Med den nye organisering har vi valgt at fokusere på den enkeltes forløb. Det betyder, at vi indretter os efter den enkelte og ikke omvendt.

Koordinerede forløb

Organisationsændringen træder formelt set i kraft den 1. januar 2012. Men ændringerne vil ske løbende over de næste tre år. Når den nye organisering er helt på plads, vil det først og fremmest betyde en styrket indsats omkring den enkelte. Den nye forvaltning bliver nemlig bygget op omkring såkaldte ’rehabiliterende borgerforløb’. Her vil der med udgangspunkt i den enkeltes behov blive iværksat en målrettet, tidsafgrænset og koordineret indsats fra relevante fagpersoner med fokus på at hjælpe den enkelte til at genvinde sine kræfter og kan vende tilbage til sit hverdagsliv. Det vil konkret betyde, at du, hvis du fx får både genoptræning, hjemmepleje og noget helt tredje, vil opleve en sammenhængende, intensiv og effektiv indsats, der i videst muligt omfang kan hjælpe dig til igen at kunne klare mest muligt selv.

Én indgang

Borgerne i Odense kan også glæde sig til, at der i fremtiden blot vil være én indgang til forvaltningen: Et Kontaktcenter skal nemlig være med til at sikre større sammenhæng for den enkelte. Hvis du henvender dig med behov for hjælp, vil du blive tilbudt rådgivning i forhold til selv at kunne løse dit problem. Er der behov for en kommunal indsats, vil du blive henvist til et team, der skal sikre, at du får det rette tilbud. Som modtager af hjemmepleje eller andre ydelser vil man ikke opleve de store ændringer pr. 1. januar. Til at begynde med er det en intern proces. Vi vil naturligvis sørge for at kommunikere tydeligt, når de enkelte dele af Kontaktcentret er etableret, og der fx kommer nye muligheder til som at bestille et hjælpemiddel over internettet.

Fakta om den nye forvaltning

Den nye organisering af Ældre- og Handicapforvaltningen træder i kraft 1. januar 2012, men organisationsændringen vil køre over de næste tre år.

Forvaltningen vil fremover være organiseret omkring borgerforløb, der skal hjælpe flest mulige til at klare så meget som muligt selv.

Der vil stadig være vedvarende hjælp til dem, der ikke har mulighed for at klare sig selv.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required