Lad os løfte mere sammen

2011 har været hele EU's frivillighedsår. Nu lakker året mod enden, og frivillighedsåret slutter. Det gør min optagethed af frivillighed til gengæld langt fra. 2011 har vist, at den frivillige indsats i den grad skaber værdi. Både for den, der nyder godt af indsatsen, for den, der giver, og så sandelig også for hele samfundet. En værdi vi i den grad har brug for.

Velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, er nemlig under pres. Der er pres på økonomien, og ser vi på antallet af mennesker, der i de kommende år går på pension sammenlignet med antallet af unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, så står vi med en stor udfordring. Vi er tvunget til at se på vores velfærd og skabe en ny – i fællesskab. Jeg vil gerne tale for, at vi i skabelsen af det næste velfærdssamfund ikke alene sætter lighedstegn mellem økonomi og kvalitet, men at vi også ser på værdien i det civilsamfund, vi har.

For mig at se skal det næste velfærdssamfund først og fremmest være et samfund, der støtter den enkelte i at kunne mest muligt selv. Samtidig skal det være et samfund, hvor vi tager os af hinanden. Ikke blot et velfærdssamfund, hvor det offentlige er hånden under den enkelte, men et samfund, hvor du og jeg føler et ansvar for naboen, bedstemoren og de andres børn i lokalområdet. Ja, et ansvar for vores eget lokalområde. Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune bevilligede først i december penge til, at Røde Kors i Odense kan designe et projekt, hvor ressourcepersoner i områder med mange ældre kan være med til at skabe sociale aktiviteter og netværk de ældre imellem. Projektet har fået arbejdstitlen íMere naboskabí og er et blandt mange nye tiltag fra de frivillige sociale foreninger i vores by, der for mig skaber håb om et endnu stærkere civilsamfund. Fokus er nemlig på, hvordan man kan skabe et miljø, hvor beboerne i et område hjælper hinanden.

Jeg tror og håber på, at frivillige kommer til at løfte mere i årene frem. Og jeg vil gøre mit til, at det frivillige sociale område får de bedste betingelser for at blomstre. Det handler bl.a. om, at vi som kommune er medspiller og medudvikler på nye aktiviteter, hvor der er stort behov – og derfor også både midler at rejse og frivillige at rekruttere for foreningerne. Når vi sætter os sammen – som kommune og frivillige foreninger – opstår der nemlig nye muligheder. Det har EU's frivillighedsår vist. Kommunale medarbejdere har hver dag kontakt til fx ældre med helt konkrete behov, som vi som kommune kan have svært ved at opfylde til fulde. Det kan være behov for fx socialt samvær med andre eller fysisk aktivitet, der holder kroppen og hovedet i gang. Med vores tætte kontakt og samarbejde med frivillige er vi allerede lykkedes med at hjælpe mange i gang med det, de havde brug for - båret af frivilligt engagement, lyst og vilje.

Jeg vil gerne benytte afslutningen på EUís frivillighedsår til at ønske godt nytår til alle byens frivillige – og takke for samarbejdet i EUís frivillighedsår. Lad os løfte endnu mere sammen i 2012.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required