Frit valg i stedet for tvangsøkologi

Odense Kommune er på vej med en revideret miljøpolitik, der indeholder mange gode elementer. Men jeg er oprigtig bekymret for intentionerne om økologisk og klimavenlig mad.

Vi bliver nødt til at se på både plusser og minusser ved at indføre økologisk og klimavenlig mad. Plusserne er så rigeligt beskrevet, mens minusserne og konsekvenserne for vores borgere er glemt i iveren efter at blive en grøn by.

Ser vi på madleverancerne i Odense Kommune er størstedelen mad til ældre – både på plejecentre og i egen bolig. En del af disse borgere er småtspisende og har behov for næringsholdige portioner. Når fine ord om økologi og klimavenlighed, så omsættes til, at der skal spises mindre kød og mere grønt – så er der fare for, at de småtspisende ældre går hen og blive underernærede.

Københavns Madhus konkluderer da også i en rapport fra 2009, at "der er en ernæringsmæssig risiko ved at foretage en omlægning til økologi, hvis der ikke tilføres midler til øget fødevareforbrug". Men den reviderede miljøpolitik lægger op til, at det kan gøres gratis! Hvis det fastholdes, så bliver maden i bedste fald enten dårligere og mindre varieret eller dyrere for den enkelte borger - mest sandsynligt er nok begge dele.

Alene ud fra den betragtning burde vi starte med at spørge, dem der får mad i dag, om de overhovedet er interesseret i at få økologisk og klimavenlig mad - og om de vil betale mere.

Der laves/serveres også mad i kommunens handicap- og psykiatribosteder, hvor økologisk mad også vil komme, hvis politikken vedtages. Men skulle vi ikke lade beboerne bestemme det selv. Blot fordi du bor på institution, skal du vel ikke tvinges til at spise økologisk og klimavenligt, men derimod have det som en valgmulighed.

I stedet for en næsten religiøs tilgang til økologisk og klimavenlig mad skulle vi bruge den sunde fornuft. Lad os da se på at indføre et økologisk og klimavenligt alternativ, så borgerne selv kan vælge, om de vil have det og betale mere for den vare.

Det er for øvrigt ikke en entydig videnskabelig sandhed, at økologisk mad er sundere. DTU Fødevareinstituttet udsendte i 2010 på baggrund af det hidtidige største forskningsmateriale på området en pressemeddelelse med overskriften "Økologisk grønt er ikke sundere end konventionelt". De havde bla. konstateret, at der ikke er højere indhold af bioaktive stoffer i økologisk grønt end i konventionelt.

Hvad angår indvirkningen på klimaet, er der også behov for en mere nuanceret debat. Der skal bruges væsentligt mere CO2 til produktion af økologisk end konventionelt korn, alene fordi der skal anvendes et væsentligt større areal for at opnå samme udbytte.

Jeg håber meget, at vi vil være et flertal i Odense Byråd, der vil bruge den sunde fornuft og gøre det valgfrit for den enkelte.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required