Lighed i sundhed

Skrevet sammen med Bo Libergren, Regionsrådsmedlem (V)

Har du en psykisk lidelse, har du samtidig en markant større risiko for at dø tidligere end andre. En stor nordisk undersøgelse fra 2011 viser nemlig, at den forventede levetid er 20 år kortere for mænd med en sindslidelse og 15 år kortere for kvinder med sindslidelse. Den væsentligste årsag er, at mennesker med en sindslidelse også er i markant større risiko for at blive ramt af en livsstilsygdom og får ikke gjort noget ved det. Men det skal vi lave om på!

Kommunerne, sygehusene og lægerne har et ansvar for at tænke almen sundhed på tværs – også over for borgere med en sindslidelse. Vi har i dag et særligt fokus på kost, rygning, alkohol og motion, de såkaldte KRAM-faktorer. Men når vi ser på Region Syddanmarks Sundhedsprofil, må vi konstatere, at personer med en sindslidelse i udgangspunktet er dårligere stillet end almenbefolkningen. Der er flere personer med en sindslidelse, der ryger, er inaktive og spiser dårligt sammenlignet med personer uden. Desuden lever flere mennesker med sindslidelse med risiko for at udvikle misbrug.

Alligevel har vi ind til nu ikke haft en strategi for, hvordan vi kan forebygge og behandle livsstilssygdomme hos den gruppe. Den er på vej nu. En strategi, der skal være med til at skabe større indsigt og opmærksomhed omkring sammenhæng mellem sindslidelse og livsstilsygdom. I dag skygger den psykiske lidelse ofte for de fysiske symptomer, ligesom den ensomhed, som ofte følger med en psykisk diagnose, også spiller negativt ind. Det samme gør bivirkninger som øget vægt, blodtryk mv., som ofte følger i kølvandet på den medicinske behandling. Det skal vi have gjort op med, og så skal vi først og fremmest sikre et tættere samarbejde på tværs af kommune, sygehus og praktiserende læge og en tydelig, koordineret rollefordeling, så alle ved, hvordan de bedst muligt understøtter borgeren.

I Odense Kommune støtter vi op om Sundhedsstyrelsens anbefaling om min. et årligt sundhedstjek blandt personer med en sindslidelse. Det gør vi ved, at medarbejderne i vores bo-, støtte- og aktivitetstilbud motiverer den enkelte til lægebesøg, ligesom vi tager over på motiveringsarbejdet, når livsstilsændringer skal gennemføres. Vi har også gennem de senere år i stigende grad haft fokus på KRAM-faktorerne i vores tilbud, både i forhold til kost og tilbud om alkohol- og rygeafvænning og ikke mindst i forhold til idrættens positive effekter på både krop og psyke.

Med en fælles strategi for hele sundhedsområdet er håbet og forventningen, at vi bliver dygtigere til at samtænke det, vi hver i sær gør og måle effekten af det. At vi hurtigere får opsporet og iværksat forebyggende tiltag for de mennesker, der bliver ramt af både en sindslidelse og en livsstilsygdom. Og at vi bliver bedre til at dele oplysninger og ikke mindst får løst de barrierer, der er for personer med en sindslidelse i forhold til forebyggelse og behandling. Det er helt afgørende, at vi sammen rykker for at forbedre statistikken for mennesker med en sindslidelse, så vi sikrer større lighed i sundhed for borgerne i Region Syddanmark.

Facebook

 

Billeder

The Flickr API returned error code #95: SSL is required